Huskeregler når du skal låne penge

Lån penge med omtanke!


Velkommen til min blog som handler om at låne penge! Jeg er glad for at se dig herinde!

Et stort antal indbyggere i Danmark ønsker at optage uøkonomiske blankolån!

Undertegnede løb lige ind i den nedenfor stående topnyhed kommende fra en landskendt dansk nyhedsmedium, og fik straks lysten til at dele den med dig. Nyhedsartiklen er angivet nedenunder, og vedrører de såk. forbrugslån. Håber du nyder læsningen!

 

Øget interesse for forbrugslån

Det er blevet yderligere vanskeligere at få lov at låne penge i Danmarks andelskasser. Det får stadig flere til at optage et udgiftstungt forbrugslån. Danmarks andelskasser er gået i gang med at præsentere mere ubarmhjertelige påkrav, førend disse låner ressourcer rent økonomisk.

 

Disse forhold får åbenbart adskillige normaldanskere til at indlåne økonomiske midler andre steder, hvorledes dette segment ikke har som krav at skulle kunne opstile sikkerhed for fx boliglånet, men derimod disse individer som modydelse har en stor rentetilskrivning. Nyfundne cifre fra det statslige register for statistik beviser i hvert fald, at beboerne i Danmark er begyndt at ønske sig et uøkonomiske sms lån.

 

Typisk er dette situationsbillede et billede på, at de danske borgere har en udviklende købelyst, men p.t. afspejler dette forholdsvis, at forbrugerne er voldsomt presset. "De danske banker har lavet det mere irriterende for borgere i Danmark at indlåne penge, samt utallige er efter alt at dømme indledt med at ansøge om de et af de omkostningstunge hurtig lån med ønsket om at få husholdningsøkonomien til at harmonere," hævder Tore Stramer, økonom i Nykredit Markets. Seniorøkonom i kreditforeningen BRFkredit Mikkel Høegh samtykker vedr. dette synspunkt. ”Forøgelsen i bunken af blankolån er bestemt ikke en reaktion på, at borgere i Danmark føler sig fristet af at udlåne penge for at gennemføre temmelig store indkøb af forbrugsgoder, men tvært imod for at den økonomiske krise som irriterer”.

 

Han betragter disse tal som et signal på, at ikke ret mange evner at få smågælden nedbragt, uanset om rentefoden er af ringe størrelse. "Dette er en tankevækkende proces," fortæller Mikkel Høegh, der understreger, at en stor del burde kunne indlåne penge over boligfinansieringen og i kraft af dette undgå udgiftstunge forbrugerkreditlån. Danskernes gæld hævede sig if. det offentliges statistik med 0,5 procent i 3. 1. Juli kvartalet i forhold til det tidligere kvartal. Som følge af dette er bunken af disse lån steget de sidste fire periodevise kvartaler. I den erhvervsmæssige organisation Dansk Erhverv kigger man modsat disse tal som en reaktion på, at hele DKs forbrug er stigende. Den beskedne stigning på 0,5 procentpoint er dog ikke tilstrækkeligt til at give tro på et stigende husholdningsforbrug mht. det tredje kvartal. "Uanset tidlige indikationer vedr. vækst i kreditten hos danskerne er niveauet stadig ultralav og en indikation på konsumenter i Danmarks manglende vilje til at løbe risici," oplyser Mira Lie Nielsen, akademiøkonom i Dansk Erhverv.

 

Afrunding

På grundlag af ovenstående meninger er der ikke nogen tvivl om, at bunken af kvik lån vil udvikle sig negativt fremover. Desuden er det ligeledes et indicium på, at forbrugslånet er fremkaldt som resultat af en ubøjelig nydansk økonomisk sektor, der udelukker visse konsumenter i Danmark. Der må dog også være lyse bestanddele vedr. disse kviklån, hvilket undertegnede vil beregne ved at stå på udkig vedrørende positiv avisomtale.

 

Hvis der overhovedet ikke var fordelagtige bestanddele med hensyn til denne måde at få lov at låne på, af hvilken grund havde samfundet så ikke på forhånd bortskaffet disse? Eller måske beror forretningskonceptet med hensyn til blankolån ikke andet end en frisindet holdning om, at ifald enkelte personer ønsker et handelsprodukt, så burde de også kunne modtage denne. Selvfølgelig inden for lovens rammebestemmelser.

 

Undertegnede vil ikke desto mindre vove den påstand, at der ligeledes er tilfredse lånsøgere af de her hurtig lån, samt at disse er grunden til, at det ligesom altid er gørligt at modtage et lån af ved hjælp af denne udgiftsmæssige dyre måde. De her favorable elementer får imidlertid noget presseopmærksomhed, da der ej er ligeså solid nyhedsinteresse mht. den gode vinkel. Undertegnede analysere videre i organiseringen af det økonomiske lånemarked i de efterfølgende indlæg på bloggen.

 

Pas på dig selv og din økonomi indtil da!

Faren ved kviklån

Velkommen besøgende, dette er det allerførste blogindlæg her på bloggen, oprettet med det sigte at skabe opmærksomhed på problemkompleksiteten ved kviklån. Jeg taler om mennesker, som opbygger en kæmpe gæld ved at tage hurtige såkaldte kviklån, hvor vedkommende der låner erhverver sig lånepengene inden for et lille antal dage uden at stille nogen slags sikkerhed. Disse kviklån er som oftest til en meget høj lånerente, hvor du som oftest skal afbetale mere, end du når alt kommer til alt har lånt.

 

Dårlig indflydelse på privatøkonomien

Ham/Hende som har lånt ender herved med at have betydelig mere behov for pengene efter at have optaget lånet, hvilket tvinger disse mennesker i knæ økonomimæssigt. Dette er set ofte i mediebilledet, hvor der fremstilles historier om unge personer som uden nogen niveau af pengemæssig forstand har påført sig gæld udover alle grænser. Politikere debattere således om, hvorvidt der må indføres teoretisk og praktisk undervisning i privatøkonomi i folkeskoleområdet, hvilket beviser behovet for at udsende lærdom om bæredygtig budgetlægning. 

 

Der er sikkert også individer, som er i stand til at håndtere forholdene omkring de her kviklån og som i virkeligheden har fordel af lejligheden for på ingen tid at kunne indlåne penge. Jeg har til hensigt i min blog at nå til bunds i, om der er mange af førnævnte personer, samt hvordan det økonomiske lånemarked i almindelighed hører sammen. Yderligere vil jeg forsøge at frembringe overblik over, hvorfor personer accepterer de her kviklån, samt om det er et behov, som er frembragt af den internationale finanskrise eller andet. For hvordan kommer nogen dertil, hvor disse har så kæmpe et behov for at låne økonomiske ressourcer så stærkt, at disse er velvillig til at afdrage som oftest dobbelt så meget. 

 

Særligt behov?

Det er i denne forbindelse væsentligt at forespørge, om det særligt er de samme individer, som har behovet for at indlåne økonomiske ressourcer via hurtige kviklån. Og i væsentlig grad om virksomhederne der udlåner er grundlagt som en konsekvens af de gennemsigtige pengeinstitutters utilstrækkelighed. Er det i høj grad de her gennemsigtige sparekasser, som ikke kan præstere at rumme ganske vist svære bankkunder, af hvilken grund de opfordres mod egen vilje til at lede efter helt andre valgmuligheder? Hvis det her er tilfældet skal der fra politisk hånd tages handling, så den økonomiske sturktur gøres smidigere, så denne kan rumme anderledes personer, samt heriblandt de måske problemfyldte.

 

Fremtidige indlæg på bloggen:
I det næste blogindlæg vil jeg se på, hvilke økonomiske udlånere som influerer på det danske marked med det formål at danne et markedsoverblik. Hvor mange virksomheder som tilbyder lån findes der på det danske finansielle marked, yder de de samme produkter, er det muligt at få lån i forskeligt omfang samt er der egentlig nogen låneselskaber, som er fleksible i deres låneopbygning?


Jeg glæder mig til at opdatere bloggen for jer endnu en gang, så snart jeg har etableret et overblik vedr. hvor det er praktisabelt at erhverve sig de her dyre kviklån.

Undgå økonomisk ballade og pas på din pung ind da!


You are visitor no.

Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!